شمع خودرو چگونه کار می کند؟

یکی از مهمترین اجزا موتور که میابیست در صدم ثانیه جرقه بزند و در دمای بالای انفجار کار کند شمع خودرو است.عمر مفید شمع های معمولی ۲۵٫۰۰۰ کیلومتر شمعهای سوزنی ۵۰٫۰۰۰ کیلومتر و سوزنی ایریدیوم ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر میباشد.انواع شمعهای NGKوBOSCH مناسب خودروهای چین در ایرانCHINPART.COM