شمع آریو NGK ژاپن

یکی از مهمترین اجزا در کارکرد موتور ،شمع خودرو است که میبایست در صدم ثانیه و دمای بالا در زمان احتراق،جرقه مناسب تولید کند.یکی از بهترین و بزرگترین تولید کننده های شمع خودرو در جهان،شرکت NGK ژاپن می باشد.ساپارت حمی قطعات اصلی و باکیفیت برای خودرو شما