مشاهده همه 10 نتیجه

مکانیزم های انتقال قدرت ، وظیفه دارند ، قدرت و گشتاوری که در موتور خودرو تولید شده را به چرخ های خودرو منتقل کنند.روجی موتور خودرو یک شفت می باشد ( شفت به میله ای گفته می شود که با چرخش خود ، قدرت را منتقل می کند.) برای اینکه انرژی این شفت به چرخ های خودرو منتقل شود ، نیاز به سیستم انتقال قدرت می باشد.در خودرو ها این شفت خروجی از موتور وارد مجموعه ای به اسم کلاچ می شود.