نمایش یک نتیجه

سیستم سوخت رسانی انژکتوری یکی از روش‌های سوخت رسانی به موتورهای احتراق داخلی به روش تزریق سوخت است که در این سیستم سوخت توسط یک پمپ مکانیکی یا برقی با فشار به داخل لوله‌های سوخت رسانی و ریل سوخت وارد می‌شود و از طریق انژکتورها که در واقع نوعی شیر محسوب می‌شوند به پشت سوپاپ هوا یا درون سیلندر بصورت پودر شده پاشیده می‌شود و به این ترتیب مخلوطی از هوا و سوخت برای احتراق در موتور و تولید انرژی بدست می‌آید.اولین قطعۀ الکترونیکی مورد کاربرد در این بخش، واحد کنترل موتور (ECU) می باشد. باید اذعان داشت از زمانی که واحدهای کنترلی دیگر در قسمت های مختلف خودرو بکار رفتند؛ واژۀ ECU معنی عمومی “واحد کنترل الکترونیک” به خود گرفت. طوریکه امروزه واژۀ ECM برای “مدول کنترل موتور” و TCM برای “مدول کنترل سیستم انتقال قدرت” استفاده می شود. در خودروها معمولاً واحد کنترل موتور مواردی چون لامبدا (ɤ)، سیستمهای عیب یابی (OBD)، سامانۀ خنک کاری، سیستم جرقه زنی (در خودروهای بنزینی)، سیستم روانکاری، سیستم سوخت رسانی و دیگر قطعات مکانیکی – الکترونیکی (مکاترونیکی) نظیر دریچۀ گاز را تحت کنترل قرار می دهد. بدیهی است منشأ اخذ داده ها و اطلاعات از حسگرها (سنسورهایی) است که در نقاط مختلف موتور نصب می شوند.