مشاهده همه 10 نتیجه

مهم ترین بخش اتومبیل ، موتور آن است. نیــــروی لازم جهت حرکت اتومبیل با احتراق سوخت (بنزین – گازوئیل – گاز ) در داخل موتور و تبدیل آن به نیروی مکانیکی تامین می شود. موتورها تعدادی سیلندر (معمولا” ۴ سیلندر) دارند که احتراق سوخت ، آنجا صورت می گیرد. داخل هر سیلندر پیستون متحرکی وجود دارد که توسط شاتون به میل لنگ متصل است.

در بالای سیلندر هم دو سوپاپ یکی برای باز و بسته کردن دریچه ورود سوخت و دیگری برای باز و بسته کردن دریچه خروج دود به همراه یک شمع جهت ایجاد جرقه تعبیه شده است. این سوپاپها با چرخش میل بادامک به نوبت و در لحظه معین باز و بسته می شوند.

احتراق سوخت در چهار مرحله صورت می گیرد :
١-  مرحله مکش سوخت (تنفس)
٢-  مرحله تراکم
٣-  مرحله انفجار (قدرت)
۴-  مرحله تخلیه دود