ترمز وسیله ای مکانیکی است که از حرکت یک جسم متحرک ممانعت به عمل آورده و موجبات کاهش سرعت و یا توقف آن را فراهم می سازد. در خودروهای سواری از اصطکاک بین سطوحی که بر روی یکدیگر فشرده می شوند بهره برده تا انرژی جنبشی خودرو به حرارت تبدیل شده که در نتیجه ایستایی خودرو را به همراه خواهد داشت. البته در خودروهای مدرن امروزی (مخصوصاً انواع الکتریکی و هیبریدی) سعی شده تا انرژی جنبشی خودرو به صورت انرژی الکتریکی تبدیل و در باتری ها ذخیره گردد. در دهه های گذشته ترمز خودروهای سبک و سنگین به صورت کاسه (Drum Brake) در هر چرخ بود که با توجه به بازدهی و راندمان بهتر انواع دیسکی (Disc Brake)، امروزه از این ساز و کار در تمامی خودروها استفاده می شود. اجزای اصلی ترمز دیسکی شامل دیسک (Disc/Rotor)، گیره یا کالیپر (Caliper) و لنت دیسک(Disc Pad) بوده و اجزای اصلی ترمز کاسه، سیلندر ترمز چرخ (Wheel Cylinder)، سخت افزار و فنرها، تنظیم کننده (Adjuster) و کفشک ترمز (Brake Shoe) می باشند. و نکتۀ آخر اینکه مثل دیگر اجزا و سیستم های خودرو که به مرور زمان توسعه یافته و عملکرد و دوام بهتری را از خود بروز نمودند؛ این سیستم نیز دستخوش بهبود شده و فناوری های متعددی چون ضد قفل ترمز (ABS)، ترمز کمکی (EBA)، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) و … به آن افزوده شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.