مشاهده همه 4 نتیجه

سه جزء اصلی این مجموعه تسمه (Belt)، تسمه سفت کن (Tensioner) و هرزگرد (Idler) می باشد. به منظور افزایش عمر و بهبود عملکرد ، مباحث صدا و ارتعاش(NVH) در طراحی و ساخت این نوع قطعا ت مورد تحقیق و توجه خاص قرار می گیرند..
2