تعویض ترموستات فابریک خودرو با ترموستات درجه پایینتر

اگر دمای ترموستات خودرو از فابریک کارخانه پایینتر باشد چه اتفاقی می افتد؟ در جواب باید گفت امتیاز خاصی به دست نمی آورد بلکه ضرر هم می کنید! در داخل شهر موتور خودروی شما با داشتن ترموستات بسیار سریعتر از نداشتن آن گرم می شود و با نصب ترموستات با دمای پایینتر (مثلا ۷۵ درجه

هنگام استارت موتور آرام میچرخد ولی روشن نمیشود

۱-باطری ضعیف است.تعویض نمایید. ۲-باطری معیوب است.پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است. تمیز و یا تعویض نمایید. ۳-اتصال بدنه موتور خوب نیست.تعمیر و یا تعویض نمایید. ۴-استارت خراب است ۵-روغن داخل موتور سفت است.فیلتر و روغن موتور

استارت موتور را نمی چرخاند

۱٫ علت یابی: باطری ضعیف است. راه حل: باطری را شارژ کنید. ۲٫ علت یابی: باطری معیوب است. راه حل: تعویض نمایید. ۳٫ علت یابی: کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است. راه حل: بست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. ۴٫ علت یابی: اتصال