تعویض ترموستات فابریک خودرو با ترموستات درجه پایینتر

اگر دمای ترموستات خودرو از فابریک کارخانه پایینتر باشد چه اتفاقی می افتد؟ در جواب باید گفت امتیاز خاصی به دست نمی آورد بلکه ضرر هم می کنید! در داخل شهر موتور خودروی شما با داشتن ترموستات بسیار سریعتر از نداشتن آن گرم می شود و با نصب ترموستات با دمای پایینتر (مثلا ۷۵ درجه