هنگام استارت موتور آرام میچرخد ولی روشن نمیشود

۱-باطری ضعیف است.تعویض نمایید. ۲-باطری معیوب است.پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است. تمیز و یا تعویض نمایید. ۳-اتصال بدنه موتور خوب نیست.تعمیر و یا تعویض نمایید. ۴-استارت خراب است ۵-روغن داخل موتور سفت است.فیلتر و روغن موتور

استارت موتور را نمی چرخاند

۱٫ علت یابی: باطری ضعیف است. راه حل: باطری را شارژ کنید. ۲٫ علت یابی: باطری معیوب است. راه حل: تعویض نمایید. ۳٫ علت یابی: کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است. راه حل: بست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. ۴٫ علت یابی: اتصال

عدم تعویض به موقع روغن گیربکس

باید به این نکته توجه داشت که واسکازین هم مانند روغن دارای عمر مفید بوده و باید به موقع تعویض شود تا کارکرد و سلامت گیر بکس بهتر شود.

چگونگی رانندگی در شرایط بارندگی

چگونگی رانندگی در شرایط بارندگی رانندگی در هر شرایط آب و هوایی دقت و حمایت‌های خود را می‌طلبد و این در حالی است که اگر رانندگان آمادگی و هوشیاری لازم برای رانندگی ایمن در شرایط مختلف جوی را نداشته باشند قطعا خطر بروز سوانح و حوادث ترافیکی را افزایش خواهند داد. رانندگی به هنگام بارش